1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3225 - Henning Holt – Askogsberg Øvre - Restaurering av røykstua på gården
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3224 - Stiftelsen Museum Nord, avd. Lofotmuseet - Slukkeanlegg
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3223 - Leiråmo fellesseter – Restaurering av steinfjøs på Staupåmo i Beiarn
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3222 - Østfoldmuseene, avd. Stiftelsen Fredrikstad museum - Elingaard herregård - Vindusbevaring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3220 - Stiftinga Sunnmøre museum, avd. Aalesunds museum - Diverse sikring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3218 - Lillian og Nils Heitlo – Sjøgata 12 i Levanger - Restaurering og tilbakeføring av dører og vinduer
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3217 - Heskestad sokn - Kirkegårdsmur
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3216 - Jugendstilsenteret - Svaneapoteket i Ålesund - Istandsetting av vinduer
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 96.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3215 - Stiftelsen Losskøyta Frithjof II - Skrog- og dekksutbedringer
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3212 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Sikringstiltak
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 231.893 til diverse sikringstiltak på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
les mer>>Totalt 2570 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss