1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1850 Akershus Røde Kors - Gatemegling 2013
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til Gatemegling 2013
les mer>>P 1851 Marianne Øverhaug - Storeggen gård
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 48.000 øremerket oppsetting av ny pipe på Storeggen gård
les mer>>P 1852 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø - Pålegg fra skipskontrollen
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 113.700 øremerket fortøyningstau, ny gangvei og sikkerhetskurs
les mer>>P 1853 Aulestad - Sprinkleranlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket sprinkleranlegg ved låven på Aulestad
les mer>>P 1854 Norsk Folkemuseum - Ibsenmuseet i Arbinsgate 1 - alarmanlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 375.000 til utvidet alarmanlegg for innbrudd og tyveri i f.b.m. med utvidelse av arealene ved Ibsenmuseet i Arbinsgate 1
les mer>>P 1855 Suldal Røde Kors - Ny redningsbåt
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ny søk og redningsbåt for Suldal Røde Kors
les mer>>P 1857 Oppdal Røde Kors Hjelpekorps - Ny korpsbil
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ny korpsbil for Oppdal Røde Kors Hjelpekorps
les mer>>P 1858 Henie Onstad Kunstsenter - Sikringstiltak for 2013
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 210.318 til planlagte sikringstiltak for 2013
les mer>>P 1874 Kirkens Bymisjon Trondheim - Schulzgt. 8
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 øremerket restaurering og utbedringsarbeider i Schulzgt.8
les mer>>P 1875 Per Idar Vingebakken - Grøna - 2. byggetrinn
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til 2. byggetrinn ved Grøna
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss