1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1152 Gatemagasinet Virkelig - nye distribusjonsområder
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 300.000 til utvidelse av distribusjonsområdet til Harstad og Bodø for Gatemagasinet Virkelig.
les mer>>P 1151 Tett trehusbebyggelse i Tønsberg - brannsikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til utførelse av "Fysiske tiltak, både slukking og tidlig varsling i forbindelse med "Tett trehusbebyggelse i Tønsberg.
les mer>>P 1149 Løvstakksiden menighet
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktobeer 2009 innvilget kr. 100.000 til holdningsskapende ungdomsarbeide.
les mer>>P 1163 Røde Kors - Tromsø - Prosjekt "Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling"
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til prosjekt "Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling i Tromsø" i 2010

les mer>>P 1162 Portaasen - brannsikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 300.000 til brann og sikring ved Portaasen
les mer>>P 1150 Mjøsmuseet AS - avd. Mjøssamlingene - Thorstadbua
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 175.500 til reparasjon av murkonstruksjonen på Thorstadbua i Lillehammer
les mer>>P 1161 Stiftelsen Christian Radich - Hovedtavle
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 500.000 til ny hovedtavle om bord på Christian Radich.
les mer>>P 1160 Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling - Sprinkling av Stranges Stifelse
15.10.09
... fikk i styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til sprinkleranlegg ved Stranges Stiftelse.
les mer>>P 1159 Stiftelsen Singsaker Studenterhjem - takrenner
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 175.000 til istandsetting av takrenner ved Singsaker Studenterhjem.
les mer>>P 1147 Båstad kirke / Trøgstad Kirkelige Fellesråd - brannverntiltak
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 215.000 til lynvernanlegg i Båstad kirke.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss