1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2073 Stiftelsen Gapestad Gård - Kjøp av en 4-huling
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til kjøp av en 4-hjuling til Gapestad Gård
les mer>>P 2074 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Torridalsveien Aktivitetshus i Kristiansand - Kjøp av VW Caravelle
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av en VW Caravelle for Torridalsveien Aktivitetshus i Kristiansand
les mer>>P 2076 Stiftelsen D/S Stord I - Trapp og rekkverk til banjerdekk
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket trapp og rekkverk til banjerdekk
les mer>>P 2077 K. Christensen & Co - Restaurering av taket ved Moens båtbyggeri
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av taket ved Moens båtbyggeri
les mer>>P 2078 Miljøstiftelsen Bellona - Prosjektet Atomkraftrenessanse - fase 3
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til prosjektet Atomkraftrenessanse - fase 3
les mer>>P 2079 Atlungstad Brenneri AS - Brannvern og brannteknisk anlegg
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 til brannvern og brannteknisk anlegg ved Atlungstad Brenneri
les mer>>P 2080 Stiftelsen Veien Ut - Drift og pionerprosjekt for sommeren 2014
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr.100.000 til depotutstyr
les mer>>P 2081 Foreningen S/K Boy Leslie - Master og rigg
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 øremerket master og rigg på S/K Boy Leslie
les mer>>P 2083 Vega kystlag - Restaurering av Vegstein storbåtnaust - fase 2
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av Vegstein storbåtnaust - fase 2
les mer>>P 2084 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) - Restaurering av stabburet på Utøya
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til restaurering av stabburet på Utøya
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss