1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1123 Skåtøy Vel - brannpumpe
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 20.000 til kjøp av ny brannpumpe.
les mer>>P 1122 Kirkens Bymisjon Bodø - Prosjekt "God morgen - god dag"
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 25.000 til kjøp av utstyr for fysisk aktivitet i forbindelse med prosjekt ”God morgen – god dag”.
les mer>>P 1121 Kirkens SOS i Oslo - rekruttering av nye frivillige
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 50.000 til rekruttering av nye frivillige.
les mer>>P 1120 Stiftelsen Ytterøy Bygdetun - Jørstadsjøkaia
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 25.000 til oppgradering av Jørstadsjøkaia på Ytterøy.
les mer>>P 111 Kirkens Bymisjon Oslo - Bofellesskapet Thunes vei 5
28.04.98
... fikk på styremøte 28. april 1998 innvilget kr. 300.000 til drift.
les mer>>P 1119 Berlevåg Museum- og Historielag / Berlevåg kommune - Pomorkirkegård
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 10.000 til til anskaffelse av treverk til gravstøtter, maling til stakittgjerde og til værbestandig materiale til skilt i f.b.m. oppussing av Pomorkirkegård i Berlevåg.
les mer>>P 1118 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum - Hjertestarter
25.08.09
... fikk i august innvilget kr. fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 52.500 til innkjøp av hjertestarter til museet, inkludert opplæring.

les mer>>P 1117 Odda kommune / Oddaprosessen - Lindehuset
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 44.000 til restaurering av nordøstre gavlvegg på Lindehuset.
les mer>>P 1116 Garen på Skiftenes
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 20.000 til skifte av hovedsikringskap og installering av brannvarslingsanlegg med tilknytning til brannvesents sentral på gården "Garen" på Skiftenes.
les mer>>P 1115 Øvre Verket Håndverkstun BA
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 40.000 til brannsikring av Stavåsens hus ved Ulefos Jernværk
les mer>>Totalt 2899 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss