1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 200 Kreftforeningen
14.12.99
... fikk kr. 4 mill., øremerket forskning og diagnostisering.
les mer>>P 2009 Fortidsminneforeningen - Den Trønderske avdeling - Restaurering av den gamle gartneribygningen ved Smedstua på Lade
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 373.997 til istandsetting av Smedstua på Lade
les mer>>P 2008 Borettslaget Helgesens gate 24 - Brannsikringstiltak
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannsikringstiltak i Helgesens gate 24
les mer>>P 2007 Stift. Glasslåven Granavollen - Ombygging av verneverdig 1880-talls låve
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ombygging av verneverdig 1880-talls låve ved Søsterkirkene på Granavollen
les mer>>P 2005 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Grønnegata 12 i Tromsø - Brannvarsling og rehabilitering
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til brannvarsling og til rehabilitering av Grønnegata 12 i Tromsø
les mer>>P 2004 Petter Bjartnes - Ny ytterdør i freda stuelån
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ny ytterdør i freda stuelån
les mer>>P 2003 Gunnhild Eik - Istandsetting av piper på Teien Gård
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av piper for tilkobling av ovner på Teien Gård.
les mer>>P 2002 Margrethe Koller - Restaurering av stabbur på Tømten i Vestre Toten
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av gammelt stabbur på Tømten i Vestre Toten
les mer>>P 2001 Mandals Turnforening - Utskifting av vinduer
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utskifting av 12 vinduer i 2. etasje, samt til 5 store vinduer i gymsal.
les mer>>P 2000 Sameiet Lillegården - Istandsetting av skorsteinspiper
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av skorsteinspiper på hovedhuset ved Lillegården
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss