1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2873 Bergen og Hordaland Turlag - Sikringshytte til Skålatårnet
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til sikringshytte for Skålatårnet
les mer>>P 2874 Porsanger Museum/ RiddoDuottarMusat - Tyverialarm
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 45.650 til tyverialarm ved RiddoDuottarMuseat
les mer>>P 2876 Buvik pensjonistforening - Restaurering av taket på Tangen
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av taket på Tangen
les mer>>P 2878 Sunnmøre Museum - Nytt lagerbygg for store gjenstander
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til nytt lagerbygning for store gjenstander.
les mer>>P 2879 Trond Reitan - Istandsetting av seterstua "Arestvollen" på Røros
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av seterstua "Arestvollen" på Røros
les mer>>P 2880 Signe M. og Håvard Mellem - Restaurering av Bjellbua og Mjølbua på Melstrøm i Hedmark
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Bjellbua og kr. 25.000 til restaurering av Mjølbua på Melstrøm
les mer>>P 2881 Birje O. Nøkleby - Restaurering av C.O. Lunds villa i Drammen
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av sør-østre fasade med veranda på C.O Lunds villa i Drammen
les mer>>P 2882 Tycho Brahe Instituttet AS - Istandsetting av Soltårnet og Coude-refraktor ved Solobservatoriet på Harestua
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av Soltårnet og Coude-refraktor ved Solobservatoriet på Harestua
les mer>>P 2884 Arne Stensvold - Reparasjon av murte konstruksjoner på våningshuset på Oudenstad på Gjøvik
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til murte konstruksjoner i det gamle våningshuset på Oudenstad
les mer>>P 2885 Nils Grande - Restaurering av brannmur ved Froen Gård
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til antikvarisk restaurering av brannmurene ved Froen gård
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss