1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3318 - Museum Stavanger - Oppgradering av sprinkleranlegg
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 190.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3317 - Bryn KFUK – KFUM - Rehabilitering av taket på speiderhuset Breidablikk
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3316 - Oslofjordmuseet - avd. i MiA - Flytting av båtsamling
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3313 - Fortidsminneforeningen Sunnmøre Lokallag - Utvendig istandsettelse av Rosekirken i Stordalen
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3312 - Fortidsminneforeningen - Restaurering av tørrmurt vegfar på Vøienvolden gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3311 - Fortidsminneforeningen - Bygningsverndagen 2017
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3310 - Kari og Edmund Grohshennig – Restaurering av kokkhuset på Askogsberg nedre
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3309 - Mona Steiner Brekkan – Reparasjon av grindverksløa på Mjøs
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3308 - Sverre Sangolt – Rehabilitering av naust/sjøbu
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3307 - Halvor B. Andresen – Driftsbygningen på Søndre Bakken (fase 2)
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2570 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss