1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6151 Else Sprossa Rønnevig AS får økonomisk støtte til - Brannsikring og elektriske arbeider ved Hesthagen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 51.250 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6153 Kristian Onarheim får økonomisk støtte til - Restaurering av seterstue på Fogdvollen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6154 Ragnar Kristensen får økonomisk støtte til - Rehabilitering av 2 pipeløp ved Yttersø gård
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6155 Moss Kommune får økonomisk støtte til - Utstillingsmonter for historisk utstilling på Torud gård
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 27.900 til ovennevnte prosjek
les mer>>P 6156 Olav Øygarden får økonomisk støtte til - Sikring av høybu på støylen Stræti
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6157 Åkra menighet får økonomisk støtte til - Restaurering av Åkra gamle kirke
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6158 Seilskuteforeningen Øst i Viken får økonomisk støtte til - Værtak for fullriggeren Najaden
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>
05.05.20
...
les mer>>P 6159 Erik Tukkensæter får økonomisk støtte til - Restaurering av fjøs og låve på gården Stavadalen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6160 Hinnebu Sportsfiskere får økonomisk støtte til - Tilrettelegging av fiskeplass for funksjonshemmede
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss