1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3895 Bøverbru Vel - Brannsikring av Håkonshallen
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3896 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum - Innbruddsikring av vinduer og ytterdører i administrasjonsfløy
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3852 Varanger museum IKS - Avd. Vardø - Sikringsmidler for den gamle Turnhallen i Vardø
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 220.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3899 Leif Strøm - Restaurering av kornlåven på Haugsveen
18.10.18
... ... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3900 Sør-Troms Museum - Sikkerhetsutstyr for Anna Rogde
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 119.054 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3901 Bergens Skog- og Træplantningsselskap - Restaurering av pipe på Øvre Bleken
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 53.750 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3902 Bogstad Gård - Kjøp av dataloggere for klima og lys
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 145.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3903 Kirkens Bymisjon Vestfold - Kompetansebasert ettervern av insatte
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 274 Kirkens Bymisjon Vestfold - Gruppetilbud for ungdom
11.11.00
... fikk på styremøtet 11. november 2000 i Stiftelsen UNI kr. 240.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3904 Solheimsdalen Grendelag - Reparasjon av tak ved Tysnes Skulemuseum
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss