1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1583 Brottsjø Kystlag - Redningsutstyr for M/K Brottsjø
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 42.727 til redningsutstyr for M/K Brottsjø
les mer>>P 1582 Kragerø og Skåtøy Historielag - dendrokronologisk undersøkelse av 4 hus
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 52.000 til dendrokronisk undersøkelse av 4 hus i Kragerø
les mer>>P 1581 Interesselaget Vangssago - videoovervåking
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til videoovervåking av Vangssago i Rosendal
les mer>>P 1580 Inger og Øivind Tvete - rehabilitering av piper og pipeløp
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til rehabilitering av piper og pipeløp i Kasernegaten 49, i Gamlebyen i Fredrikstad
les mer>>P 1603 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Værestedet Arbeidern - Skifte av tak
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til skifte av taket til Arbeideren i Grønnegt. 51 i Hamar
les mer>>P 1602 Frammuseet - Bevaring av polarskuta Gjøa
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til bevaring av polarskuta Gjøa
les mer>>P 1579 Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening - restaurering av hytten "Fjellrosen"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til gjenoppbygging av "Fjellrosen" i Rago Nasjonalpark
les mer>>P 1601 Stiftelsen Otternes Bygdetun - brannvern i Thomasløa
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket branndeteksjon i trehusmiljø samt sprinkel i risikoobjekt og freda hus ved i forbindelse med thomasløa og Stiftelsen Otternes Bygdetun
les mer>>P 1578 Krambuvika bygdemuseum - redningsflåte for MK Havgutten
12.06.12
... fikk i styremøtene 12. juni og 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI, tilsammen kr. 35.000 til kjøp av redningsflåte for MK Havgutten.
les mer>>P 1600 Stiftelsen D/S Stord I - innredning av sovelugarer
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til delprosjektet innredning av 2. plass sovelugarer for damer og herrer
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss