1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2713 Miljøvernprisen 2015 - Det norske Hageselskap
29.10.15
... ble i styremøte 29. oktober 2015 tildelt Det norske Hageselskap med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Tron Hirsti fra Det norske Hageselskap i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2712 Erkjentlighetsprisen 2015 - Jødisk Museum
29.10.15
... ble i styremøte 29. oktober 2015 tildelt Jødisk Museum med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Sidsel Levin fra Jødisk Museum i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2711 Skadevernprisen for 2015 - Fortidsminneforeningen
29.10.15
... ble i styremøte 29. oktober 2015 tildelt Fortidsminneforeningen med kr. 1.000.000. Prisen ble overrakt Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2677 Kviknes Hotel AS - Brannsikring
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til brannsikring av Kviknes Hotel
les mer>>P 2676 Sandefjord Røde Kors - Ny båt
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ny båt for Sandefjord Røde Kors.
les mer>>P 2675 Hans Smedsrud - Restaurering av steinmur på solbakken
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av en steinmur på Solbakken
les mer>>P 2674 Birkenes bygdemuseum - Brannhydrant
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 62.000 til oppføring av brannhydrant på Birkenes bygdemuseum
les mer>>P 2673 Stiftelsen Guts - Reparasjon av balkong ved Guts Drammen
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 55.000 til reparasjon av balkong ved Guts avd. Drammen
les mer>>P 2671 Laila og Helge Aandstad - Istandsetting av Gulbygning ved gamle Hof Prestegård
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av vinduer i Gulbygning ved gamle Hof Prestegård
les mer>>P 2669 Magma Geopark - Sikring av Ørsdalen gruver
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 67.000 til sikring av Ørsdalen gruver i h.h.t tilbud fra Bent Johnny Mydland AS
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss