1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2537 Fetsund Lenser - Oppgradering av brannsløyfe
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 24.000 til oppgradering av brannsløyfe ved Fetsund Lenser
les mer>>P 2538 Fetsund Lenser - Søppelkasseskur
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 22.000 til oppføring av søppelkasseskur for å begrense brannsmittefare ved Fetsund Lenser
les mer>>P 2539 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Nyfossum - Automatisk slukkeanlegg
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til automatisk slukkeanlegg ved Nyfossum
les mer>>P 2540 Handverksskolen as - Miljøtiltak på smedlinja
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til miljøtiltak i smia i fbm. utdanning i det verneverdige smedfaget
les mer>>P 2542 Suldal Røde Kors - Økt beredskap i vinterfjellet
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til alle de omsøkte beredskapstiltakene
les mer>>P 2543 Lista Museum - Nytt alarmanlegg
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt alarmanlegg for Lista museum på Vanse
les mer>>P 2544 Telemark Røde Kors - Prosjektet "Om bare hjertet slår" for 2015
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til prosjektet "Om bare hjertet slår" i 2015
les mer>>P 2545 Ole Didrik Lærum - Fornying av elektrisk anlegg, tak og vegger.
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 36.000 øremerket reparasjon av el.anlegg i h.h.t. tilbud fra Horvei
les mer>>P 2546 Stein Johannes Ellysef Olsen - Restaurering av taket på Karlsøy Prestegård
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 105.000 til restaurering av taket på Karlsøy Prestgård
les mer>>P 2548 Inga Skei og Odd l. Haugen - Istandsetting av driftsbygning på Haugen
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av driftsbygningen på Haugen
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss