1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3320 Tone Woie Alstadheim og Håkon Alstadheim – Restaurering av inngangspartier på Alstadheim
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3321 Kåre Westgård og Maria Westgård Fagervold – Reparasjoner ved Stubban i Orkdal
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3324 Kjerringøy handelssted - Restaurering av tapet og interiør i hovedhuset på Kjerringøy
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3328 Norsk medisinstudentforening – Akuttmedisinsk Seminar i august 2017
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3329 Norsk Maritimt Museum - avd. i Norsk Folkemuseum - Oppgradering av historisk museumsbåt - Vaaghals - for bruk til aktiviteter for barn i Oslo havn
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3330 Mathias Bergum – Restaurering av skifertak på Nordre Vangen gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3331 Kystmuseet - Reparasjoner på Shetlandsskøyta Vita
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 96.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3332 Knut Svanheld og Gunn Nyheim – Restaurering av steinsel på Nobbi
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3333 Norsk Kulturarv - «Ta et tak 2017/18»
07.06.17
... fikk på styremøtene 7. juni og 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI h.h.v. kr. 3.000.000 og kr. 3.500.000. Tilsammen kr. 6.500.000 til dette prosjektet
les mer>>P 3334 Norsk Kulturarv - «Ta et tak 2017/18» - Administrasjon
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss