1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1945 Norsk Hurtigrutemuseum - Renovering av DS "Finmarken"
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til renovering av salonger, haller og lugarer samt stålbehandling og sikringstiltak av skipsseksjonen tilhørende DS "Finmarken".
les mer>>P 1944 Stiftelsen Bautahaugen Samlinger - Hedalen Mølle
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til isandsetting av Hedalen Mølle
les mer>>P 1943 A Bjørk Utvikling - Restaurering av Gamlestova på Bjørk
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til utvendig restaurering aav Gamlestova på Bjørk - Trinn 1.
les mer>>P 1941 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagbruksmuseum - ITV-anlegg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 121.065 til ITV-anlegg ved Spillum Dampsag & Høvleri.
les mer>>P 1940 Holger Otto Jahr - Istandsetting av to piper på Vestgården
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000øremerket istandsetting av to piper på Vestgården i Rælingen.
les mer>>P 193 Norsk Folkemuseum - Nytt brannalarmanlegg
20.10.99
... fikk innvilget kr. 2.900.000 til nytt brannalarmanlegg.
les mer>>P 1939 Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum - M/S Oksøy - Sikkerhetsutstyr
11.10.13
... ...M/S Gamle Oksøy fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 39.000 til sertifisering av sikkerhetsutstyr
les mer>>P 1938 A Stiftelsen Bortistu Neby - Istandsetting av låvebygning
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av låvebygning på Bortistu Neby.
les mer>>P 1937 Kirkens Bymisjon Drammen - Boliger
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 251.990 for tilpasninger av boliger i etterverns arbeid ved avd. FRI i Drammen
les mer>>P 1936 A Ellen og Peter Svalheim - Istandsetting av piper og gruer på Lislero
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting/restaurering av piper og gruer på Lislero.
les mer>>Totalt 2958 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss