1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1306 Saltdal kommune - Utbedring av Næstbybrygga og Olsenbrygga på Rognan.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget med kr. 100.000 til utbedring av Næstbybrygga og Olsenbrygga på Rognan.
les mer>>P 1307 Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg7 - Montering av snøfangere.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til montering av snøfangere ved ”Rådhuset” og ”Annekset” i Stavern.


les mer>>P 1308 Kirkens Bymisjon Trondheim– Prosjekt ”Leve med hiv 2011”
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til prosjekt ”Leve med Hiv” for 2011.
les mer>>P 1309 Hardanger Fartøyvernsenter - S/J Mathilde - Restaurering
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til restaurering av S/J Mathilde.
les mer>>P 1310 Oslo Undervannsklubb 1951 - Fjordbåten Iona - Restaurering
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til fornying av bjelkeknær, dollbord og midtfisker på fjordbåten Iona.
les mer>>P 1311 Stiftelsen Karmsund ABR-Senter - Restaurering av Losbåten 21 Skudenes.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av Losbåten 21 Skudenes.
les mer>>P 1312 Stiftelsen Handelsstedet Tinden - Elektrisk anlegg i bryggerhusene + overvåkningsanlegg for brann etc.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til utskifting av det elektriske anlegget i bryggerhusene, samt til overvåkningsanlegg for brann etc. ved Handelstedet Tinden.
les mer>>P 1313 Kristiansand museum - Innredning av klimaregulert museumsmagasin
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til innredning av klimaregulert museumsmagasin.
les mer>>P 1314 Blå Kors Eiendom AS - Nytt kjøkken for utvidet drift av ”Funkishuset”
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 140.000 til nytt kjøkken for å tilfredsstille Mattilsynet og utvidet drift av ”Funkishuset” i Sandnes.
les mer>>P 1315 Sunnhordland Museum - Ådlandstova - Brannsikring
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 82.000 til brannsikring av Ådlandstova.
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss