1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 9956 Norsk Maritimt Museum - Skallsikring - Museet på Bygdøyneset
18.04.13
... ...fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til skallsikring av museet på Bygdøyneset.
les mer>>P 9943 Line Østbye og Kolbjørn Gjestvang - Restaurering av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av taket på hovedbygningen på Smeby Vestre
les mer>>P 9941 Frank Åbyholm - Rehabilitering av loftsbygning
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til rehabilitering av en loftsbygning ved Bergetunet
les mer>>P 9939 Glimts Venner - Restaurering av hekken på M/K Glimt II
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 øremerket restaurering av hekken på M/K Glimt II
les mer>>P 9938 Stift. Sørlandets Maritime VGS - Utskifting av slanger og strålerør
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 44.300 til utskifting av slanger og strålerør om bord på Sjøkurs
les mer>>P 9937 Stift. Sørlandets Maritime VGS - Redningsdrakter
18.04.13
... ... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til kjøp av 100 stk. nye redningsdrakter ombord på Sjøkurs
les mer>>P 9966 Jubileumsgave til Stord 1 - Stiftelsen Stord 1
18.04.13
... ...fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 18. april 2013 tildelt kr. 100.000 i jubileumsgave
les mer>>P 1835 Vestnorsk utvandringssenter - Istandsetting av Emigrantkirken
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av Emigrantkirken på Sletta etter ekte hussoppangrep
les mer>>P 1831 Haugar Vestfold Kunstmuseum - analyse av forebyggende sikkerhetstiltak
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 for en samlet analyse/vurdering av risiko/trusler som grunnlag for ytterligere tilrettelegging av forebyggende sikkerhetstiltak for utstillinger/samling og publikum
les mer>>P 1830 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - ny grunnmur
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ny grunnmur i forbindelse med setningsskader på Molåna, en fredet bygning på museumsområdet på Stiklestad
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss