1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1327 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps - Snøscooter
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 82.000 til kjøp av snøscooter for Drammen Hjelpekorps.


les mer>>P 1329 Karl Olav Jægtnes
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til første trinn i restaurering av våningshus fra 1830 på øya Hidra.
les mer>>P 1330 Norsk Utvandrermuseum - Brannsikring
02.12.10
... ...fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til utvidelse av eksisterende brannvarslingsanlegg samt utskifting av brannslanger ved Norsk Utvandrermuseum.


les mer>>P 1331 Stiftelsen M/S Arnafjord
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til istandsettelse av styrehuset på handelsreisendebåt M/S Arnafjord.
les mer>>P 1333 MOT - Utvidet brannsikring av MOT-Camp
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til utvidet brannsikring av MOT-Camp slik at bygget kan brukes til overnatting.
les mer>>P 1320 A Ottestad Frivilligsentral
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 23.000 til ny oppvaskmaskin.
les mer>>P 1321 A Østerhaug Gård - restaurering av tømmerlåve
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av tømmerlåven på Østerhaug Gård.
les mer>>P 1342 Grimstad Bys Museer - Sikringsplan 2011
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til sikringsplan 2011
les mer>>P 1343 Gimle Gård - Brannsikring
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.000.000 til brannsikring av Herregården Gimle
les mer>>P 1344 Sameiet Kongensgate 91 B - Murpiper
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til utbedring av murpipene i " Det gamle fattighuset" i Kongensgt. 91B.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss