1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4363 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikringsanlegg ved Grødaland og Audamotland
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4362 Synnøve Caspari får økonomisk støtte til rehabilitering av brygge i Svinør
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4360 Stiftelsen Lingard Skuteminne får økonomisk støtte til brannsikring
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 435 Kirkens Bymisjon Bergen - Omsorgsbase for kvinner
17.02.03
... .fikk på styremøtet 17. februar 2003 innvilget kr. 350.000 til prosjektet "Helseforebyggende prostitusjonsarbeid".
les mer>>P 4359 Rennebu Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til ny beredskapsbil
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4357 Sauda Klubb får økonomisk støtte til drenering, restaurering av tak, fasade, vinduer og ytterdør
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4355 Borettslaget Bergsligata 13 får økonomisk støtte til restaurering av originale blyglassvinduer i Bergsligata 13
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4354 Frikvarteret får økonomisk støtte til sosialt og kulturelt tiltak for innsatte og pårørende
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4351 Torill Sogn Haug får økonomisk støtte til istandsetting av skifertak på Snertingdal ysteri
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4350 Einar Gotehus får økonomisk støtte til restaurering av gammelstua på Gotehus
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss