1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1670 Røde Kors Røros - beredskapshenger
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 135.000 til kjøp av en beredskapshenger for Røros Røde Kors
les mer>>P 166 Stiftelsen Anna Rogde - restaurering
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 100.000 til reparasjon av "Anna Rogde", en av verdens eldste seilende skonnerter.
les mer>>P 1669 Hjørdis Landa c/o Martin Eikeland - restaurering
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til restaurering av Gamlehuset på Landa i Fitjar
les mer>>P 1668 Rørøy Handelssted - sikring av tak
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring av tak på fjøsbygningen på Rørøy Handelssted
les mer>>P 1667 Orød Lystgård - unbedring av piper og tak
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering og utbedring av piper og tak ved Orød Lystgård
les mer>>P 1666 Øygarden - rehabilitering av skorstein
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til rehabilitering av skorstein på Nørde stugu på Øygarden
les mer>>P 1665 Barthebrygga 8 - barokke vinduer
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til istandsetting av 6 orginale barokke vinduer
les mer>>P 1664 Elvevoldstua - restaurering av taket
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av taket på Elvevoldstua
les mer>>P 1663 Kluftebakken 6 - branndør
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 øremerket branndør i Kluftebakken 6
les mer>>P 1662 Stiftelsen Uthaugsgården - reparasjon av vinduer og kjellerluker på hovedlån
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket reparasjon av vinduer og kjellerluker på hovedbygningen
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss