1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 234 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Adgangskontrollanlegg
23.03.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til utbygging av adgangskontrollanlegget på magasinene.
les mer>>P 231 Oslo Maritime Kulturvernsenter - tyveri- og brannsikr.
22.02.00
... fikk innvilget kr. 37.000 til tyveri- og brannsikring av skur 29 på Nordre Akershus kai.
les mer>>P 225 Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
22.02.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til brannsikring.
les mer>>P 323 Kirkens Bymisjon Bergen
22.02.00
... fikk innvilget kr. 750.000 til prosjekt: gutteprostitusjon "Felix", V13 Nærmiljø i Fridalen/Årstad og V13 varmestue.
les mer>>P 227 Stiftelsen Buskerudmuseet - avd. Vassdragsmuseet Labro
22.02.00
... fikk innvilget kr. 260.000 til brann- og tyverisikring av 3 bygninger.
les mer>>P 224 Foreningen Skonnerten Solrik - Redningsutstyr
22.02.00
... fikk innvilget kr. 218.614 til sikkerhet og redningsutstyr.
les mer>>P 230 MaritaStiftelsen - Minibuss
22.02.00
... fikk innvilget kr. 2.250.000 til finansiering av eiendommen Skogtun og til kjøp av minibuss.
les mer>>P 228 Matre Eigedom AS
22.02.00
... fikk innvilget kr. 270.000 til brannsikring.
les mer>>P 229 Hopsjø Kyst og Kultursenter AS - Sprinkleranlegg i pakkhusbrygga og i Kramboden
22.02.00
... fikk 22. februar 2000 og 18. oktober 2001 innvilget h.h.v. kr. 200.000 og kr. 50.000 til sprinkleranlegg i pakkhusbrygga og i den gamle kramboden på Hopsjøbrygga.

les mer>>P 217 Stiftelsen Buskerudmuseet - avd. Krøderbanen - magasin, låsesystem etc
14.01.00
... fikk innvilget kr. 40.000 til bygging av brann- og vannsikkert magasin, nytt låsesystem i museets bygninger og tilkobling av montert varslingsanlegg til alarmsentral.
les mer>>Totalt 2570 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss