1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1616 Gerd Anny Daae - Kapteisgarden på Måren - elektrisk anlegg
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 50.000 til skifte av det elektriske anlegget på Kapteinsgarden på Måren.
les mer>>P 1615 WayBack Norge - Ettervern av innsatte for 2012
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 200.000 til prosjekt "Ettervern til innsatte for 2012".
les mer>>P 1614 Jostein Sterri Valla - garden Sterri - restaurering
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 75.000 til legging av nytt helletak på stovehuset på garden Sterri.
les mer>>P 1613 Sissel Krag og Jon Are Hvalbye - restaurering - Ekelund
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 15.000 til restaurering og rehabilitering av taket på Ekelund.
les mer>>P 1612 - Norges Svømmeforbund - flerkulturell svømming
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 500.000 til prosjektet - Flerkulturell svømming for 2012.
les mer>>P 1611 Stavanger Kunstmuseum - Sikringsmidler
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 150.000 til permanent sikkerhetsoppgradering.
les mer>>P 1610 Morgedal Idrettslag - restaurering av Sondrestoga
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 100.000 til restaurering av Sondrestoga i Morgedal
les mer>>P 160 Skien-Telemark Turistforening - Seniorgruppa
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 4.500 til motorsag og verneutstyr.
les mer>>P 1609 Felleslageret AS - restaurering
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 100.000 til restaurering og tilbakeføring av bygningen "Felleslageret" på Melbu.
les mer>>P 1608 Randsfjordmuseene AS - Avd. Kittilbu Utmarksmuseum - Volden seter - Restaurering
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftelsen UNI kr. 55.000 til restaurering av Volden seter
les mer>>Totalt 2899 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss