1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2356 Mandal Røde Kors Hjelpekorps - Anskaffelse av Rescuerunner vannjet
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av Rescue Runner vannjet for Mandal Røde Kors Vann- og elveredningsgruppe
les mer>>P 2354 Bragdøya kystlag - Nytt dekk til MS Nesebuen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til nytt dekk på MS Nesebuen
les mer>>P 2353 Sub Church - Utvidelse av rømningsvei i kjeller og generell brannsikring av kulturhuset Sub Scene
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utvidelse av rømningsvei i kjeller og generell brannsikring av kulturhuset Sub Scene
les mer>>P 2352 Veterinærinstituttet - Analyse av blybelastning hos norske svaner
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 til analyse for blybelastning hos norske svaner
les mer>>P 2351 For Fangers Pårørende (FFP) - Avd. Trondheim - Reflekterende familieterapi - 3. prosjektår
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 143.000 til reflekterende familiesamtaler i fengsel, 3. og siste prosjektår
les mer>>P 234 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Adgangskontrollanlegg
23.03.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til utbygging av adgangskontrollanlegget på magasinene.
les mer>>P 2349 Anders Olastuen - Restaurering av låve på gården Olastuen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av låve på den skogfinske gården Olastuen
les mer>>P 2347 Bogstad Gård - Tak og pipereparasjoner ved Vestre paviljong
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til tak og pipereparasjoner ved Vestre paviljong
les mer>>P 2346 Ingmar Skårdal - Istandsetting av en seterstue på Hollvollen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av seterstue på Hollvollen
les mer>>P 2345 Norsk Folkemuseum - Utstyr til digitalisering
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utstyr for digitalisering
les mer>>Totalt 2958 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss