1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1465 Stiftelsen Våle Prestegård - Utbedring av elektrisk anlegg i driftsbygningen
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til utbedring av elektrisk anlegg i driftsbygningen ved Våle Prestegård.


les mer>>P 1464 Stiftelsen KIM-senteret - Kjøpmannsgata 33 - Utbedring av det elektriske anlegget
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til utbedring av det elektriske anlegg i brygga i Kjøpmannsgata 33 i Trondheim.


les mer>>P 1463 Bogstad Gård - Reparasjon av taket
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 530.000 til reparasjon av taket på Bogstad Gård.
les mer>>P 1462 Tranøy kystlag - M/K Senjapynt - Reparasjon av skader i skroget
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til reparasjon av skader i skroget på M/K Senjapynt.


les mer>>P 1461 Thomasgaarden v/Tone Hjertenes - Omlegging av tak
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 95.000 til omlegging av to tak samt til rømningsveier og brannsikring.


les mer>>P 1460 Eggedal Borgerstue - Brannsikring
23.08.11
... ...fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til brannsikring av Eggedal Borgerstue.


les mer>>P 1459 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - MOB båt daviter
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 600.000 til MOB båt daviter om bord i S/S Statsraad Lehmkuhl.
les mer>>P 1458 Telthusbakkens Venner - Brannsikringstiltak i Telthusbakken
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til omsøkte brannsikringstiltak i Telthusbakken i Oslo.
les mer>>P 1457 Stiftelsen GUTS - Toalett i kjeller
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 29.000 til toalett i kjeller for kjøkkenpersonalet.
les mer>>P 1456 Sølsnes Gård - Utbedring og omlegging av skifertak
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til utbedring og omlegging av skifertaket på våningshuset på Sølsnes Gård.


les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss