1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1392 Ragnhild og Claus Helbergs Stiftelse – Krokan Turisthytte – Kjøkken for servering
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til etablering av nytt kjøkken for servering med tilhørende rørlegger- og elektrisk arbeid i forbindelse med rehabilitering av Krokan.
les mer>>P 1404 Hopsjø Kyst- og Kultursenter – Sikring av fabrikkpipe
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til rehabilitering av den gamle fabrikkpipen på Hopsjøen.
les mer>>P 1391 Hans-Kristian Sørensen - Finsnes Gaard - Brannvarslinsanlegg
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til brannvarslingsanlegg ved Finsnes Gaard.
les mer>>P 1403 Vågan Kystlag – MJ Anne Bro – Dekk og lukekarm
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av dekk og lukekarm på MJ Anne Bro.


les mer>>P 1402 Mandals Turnforening – Utskifting av 10 vinduer i hallen
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til utskifting av 10 gamle vinduer i hallen fra 1925.
les mer>>P 1401 HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 – Lasaretthøyden - Brannvarsling
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 105.000 til brannvarslingsanlegg på Lasaretthøyden, Odderøya.


les mer>>P 1390 Røde Kors - Bergen – Prosjekt Døråpner 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 180.000 til prosjekt “Døråpner” i 2011.
les mer>>P 1400 Norsk Folkemuseum - Utstilling – Den første stortingsalen
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 230.000 til sikring av gjenstandene i forbindelse med utstillingen “Den første stortingsalen”.
les mer>>P 1399 Stiftelsen Gamle Hovin – Butikken – Grunnmur
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til sikring av grunnmur i butikken ved Gamle Hovin.
les mer>>P 1398 Lions Club Oslo / Stiftelsen Hallvardbo – Brann og sikring
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 177.000 til brann og sikringstiltak ved eiendom for aktivitetssenter for ungdom.


les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss