1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1256 Pasviktunet / Svanvik Næringsbygg AS - Restaurering av 5 bygninger
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 50.000 til restaurering/bevaring av 5 bygninger i forbindelse med utvikling av Pasviktunet.
les mer>>P 1239 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø - Div. sikkerhetsutstyr
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 95.000 til livbelter, vester etc, samt til sikkerhetskurs for mannskapet.
les mer>>P 1238 Stiftelsen Guts - Nytt kjøkken i nybygg
20.04.10
... ... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 46.000 til dette arbeidet.


les mer>>P 1237 Malvik Historielag - nytt lagerbygg ved Fjølstadtrøa for sikring av museumsgjenstander.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.

les mer>>P 1233 Stiftelsen Tollerodden - tyveri og brannsikring prosjektfase III
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000, øremerket el. tyveri og brannsikring i f.b.m. prosjektfase III ved Tollerodden.
les mer>>P 1236 Bogstad Gård - drenering rundt hovedbygningen.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.986.550 til dette arbeidet.

les mer>>P 1234 Stiftelsen Anna Rogde - sikringsskap.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 156.600 til kjøp og montering av sikringsskap på Anna Rogde.
les mer>>P 1255 Honnør - Willy Mørch - Frivillig omsorg
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet han utfører i forbindelse med dette arbeidet.
les mer>>P 1254 Honnør - Stiftelsen Handelsstedet Tinden
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet som utføres der.

les mer>>P 1253 Honnør - Finsnes Gaard
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet som utføres der.
les mer>>Totalt 2850 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss