1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1353 Foreningen "Være Sammen" - Prosjekt "Foreldresatsing i pedagogisk program"
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 i prosjektstøtte til "Foreldresatsing i pedagogisk program".
les mer>>P 1334 Julegave 2010 - Fattighuseet
02.12.10
... ...fikk på styremøtet 2. desember 2010 kr. 100.000 i julegave
les mer>>P 1322 A Stiftelsen Villa Møllebakken
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 32.000 til renovering av 2 piper ved Villa Møllebakken i Tønsberg.


les mer>>P 1321 A Østerhaug Gård - restaurering av tømmerlåve
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av tømmerlåven på Østerhaug Gård.
les mer>>P 1320 A Ottestad Frivilligsentral
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 23.000 til ny oppvaskmaskin.
les mer>>P 1333 MOT - Utvidet brannsikring av MOT-Camp
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til utvidet brannsikring av MOT-Camp slik at bygget kan brukes til overnatting.
les mer>>P 1331 Stiftelsen M/S Arnafjord
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til istandsettelse av styrehuset på handelsreisendebåt M/S Arnafjord.
les mer>>P 1330 Anno Museum AS - (tidl.Hedmark fylkesmus.) - avd. Migrasjonsmuseet - Brannsikring
02.12.10
... ...fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til utvidelse av eksisterende brannvarslingsanlegg samt utskifting av brannslanger ved Norsk Utvandrermuseum.


les mer>>P 1329 Karl Olav Jægtnes
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til første trinn i restaurering av våningshus fra 1830 på øya Hidra.
les mer>>P 1328 Midt-Troms Museum
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til overbygg for M/K Terje
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss