1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1188 Stiftelsen Feylingsbua - taktekke.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til skifte av taktekke på bevaringsverdig bygning.
les mer>>P 1187 Stiftelsen Galleri Skredsvig - sikringsmidler til bevaring av Chr. Skredsvigs kunst.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til sikringsmidler til bevaring av Chr. Skredsvigs kunst.
les mer>>P 1186 Handelsgården Breidablikk/Hamarøy bygdetun - Sikring av tak
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til sikring av tak ved Hamarøy bygdetun.
les mer>>P 1185 Stiftelsen Fjelberg Prestegard - sprinklingsanlegg.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til nytt sprinklingsanlegg mot brann ved Fjelberg prestegard.

les mer>>P 1184 Grong Bygdemuseum - Grong kommune - Bergsmogården - Utbedring av skader
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 210.000 til utbedring av skader på Bergsmolåna.

les mer>>P 1183 Kirkens Bymisjon Tromsø - Parkgata 22 - prosjekt Mørkeloftet
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til Prosjekt Mørkeloftet: Gjøre loftet tilgjengelig for bymisjonsaktiviteter.
les mer>>P 1182 Salem Menighet - 22 B Kontaktsenter - Reparasjon av minibuss.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til reparasjoner av minibussen ved kontaktsenteret 22B.


les mer>>P 1181 Nøttestad Gård v/ Anne Kjelberg og Mikkel Veflingstad - restaurering av Hansestua/Frydenlund.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 25.000 øremerket antikvarisk restaurering av 5 vinduer.


les mer>>P 1181 Nøttestad Gård v/Anne Kjelberg og Mikkel Veflingstad - antikvarisk restaurering av vinduer på Hansestua/Frydenlund.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 25.000 øremerket antikvarisk restaurering av 5 vinduer.


les mer>>P 1180 Hallingdal Museum - Sikringsmidler 2010.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 90.000 for diverse sikringstiltak ved alle Hallingdal Museums avdelinger for 2010.

les mer>>Totalt 2958 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss