1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4006 Herredsvang Samfunnshus får økonomisk støtte til brannvern
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4007 Lillehammer Kunstmuseum får økonomisk støtte til sikring av malerisamling
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4008 Bente og Ole Johansen får økonomisk støtte til restaurering av grunnmur på Skjersvik Gjestehus
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4009 Linderud Gård får økonomisk støtte til istandsetting av iskjeller på Linderud Gård
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4010 Stiftelsen Hesthamar Skrivargard får økonomisk støtte til bygging av nytt uthus ved Skrivargarden
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilget
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4011 Salten Veteranbåtlag får økonomisk støtte til nye vester for M/S Blomøy og M/S Bolga
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 36.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4012 Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter får økonomisk støtte til oppgradering av sprinkelanlegg på Riggerloftet
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 67.427 til dette formålet
les mer>>P 4013 St. Georgs Gildene får økonomisk støtte til brannsikring av Kvernmoen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4015 Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvern-senter får økonomisk støtte til rømningsvei i administrasjonsbygningen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 81.109 til dette formålet
les mer>>P 4016 Edvardt Nilsen får økonomisk støtte til restaurering av låven/fjøset på Nygaarden på Husøy
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss