1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3883 Askøy Kystlag - Restaurering av JOM, motorisert Oselver
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3884 Safa Eiendom AS - Istandsetting av gammel fabrikkpipe på Tysse
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3885 Stein Inge Kvinge – Istandsetting av vinduer i trevarefabrikken Norkvingo
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3888 Lulesamisk Senter - Bygging av fryserom i museumsmagasin
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3889 Alta Museum IKS - Spesialsydd overtrekk og soppvask av M/K Vally
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3890 Stiftelsen Romsdalsmuseet - Friluftsmuseet - Oppgradering av brannvarslingsanlegget
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3891 Setesdalsbanen - Brannalarm ved verkstedområdet
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september i Stiftelsen UNI kr. 119.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3892 Kristiansand museum - Nytt nøkkel- og låssystem
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 216.750 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3893 Torunn Willersrud - Restaurering av gårdshus
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3894 Kystlaget Trondhjem - Overhaling av motor på M/F Stoksundferja
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 46.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss