1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2601 Stift. Edvard Munchs Atelier - Brann og tyverisikring
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 385.000 til brann- og tyverisikring av Edvard Munchs Atelier på Ekely
les mer>>P 2600 Lillesand Røde Kors - Ny båt
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ny båt for Lillesand Røde Kors
les mer>>P 25 Kunstindustrimuseet i Oslo - Sikring
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 1.500.000 til sikring av Kunstindustrimuseet.
les mer>>P 259 Fjell Festning - Restaurering av kanonbrønn
29.07.00
... ... fikk i styremøte i Stiftelsen UNI i 29. juli 2000 innvilget kr. 100.000 til restaurering av kanonbrønnen ved Fjell Festning.
les mer>>P 2599 Salten veteranbåtlag - Reparasjon av kjøl en på M/S Blomøy
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ny båt for Lillesand Røde Kors
les mer>>P 2598 Langevåg Røde Kors Hjelpekorps - Ny ATV
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av ny ATV
les mer>>P 2597 Linda og Trygve Syslag - Restaurering av vernemur på løe ved Ivartunet
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av vernemur på løe ved Ivartunet.

les mer>>P 2596 Anne Margrethe Nygaard Smith og Svein Magne Nygaard - Oppgradering av utstyr til sikkerhet om bord i RS52 Ole O Lian
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til oppgradering av utstyr for sikkerhet om bord i RS52 Ole O Lian
les mer>>P 2595 Sjøråk kystkulturforening - Istandsetting av MS Brannflu
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av MS Brannflu
les mer>>P 2594 Arne Unneland - Istandsetting av Gamleskulen på Unneland i Arna i Bergen
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Gamleskulen på Unneland
les mer>>Totalt 2899 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss