1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1358 Stiftelsen Folldal Gruver – Røykvarslersystem i 3 brakker
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 85.000 til røykvarslersystem i 3 brakker ved Folldal gruver.
les mer>>P 1357 Røde Kors - Lakselv Hjelpekorps - GPS Trackers og Jerven Rescue duk med tilhørende utstyr
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget inntil kr. 36.320 til 6 stk. Spot GPS Trackers pluss 6 stk. Jerven Rescue duk med tilhørende utstyr.


les mer>>P 1356 Gateprest for ungdom /Oslo domkirke - Oppstart av ungdomskafe i krypten ved Oslo domkirke.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 5.000 til oppstart av ungdomskafe i krypten ved Oslo domkirke.


les mer>>P 1355 Else Berg og Toril Ulset – Brygge på Franzenborg - Reparasjon av taket
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 80.000 til reparasjon av tak på brygge på eiendommen Franzenborg.
les mer>>P 1385 Bergstien 15 – Antikvarisk istandsetting av taket.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 750.000 til antikvarisk rehabilitering av taket.
les mer>>P 1384 Nutheim Gjestgiveri - Brannvarsling og vannforsyning
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til brannvarsling og vannforsyning på Nutheim
les mer>>P 1383 Stiftinga Bensentunet – Nystova - tilbygg
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til tilbygg i Nystova ved Bensentunet.
les mer>>P 1382 Siri Øvergaard Østmoe – Embretstu - Oppretting av hovedinngang/svalgang og skifting av yttertak
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til oppretting av hovedinngang/svalgang og skifting av yttertak ved den fredete Embretstu.


les mer>>P 1381 Stiftelsen Vorterøy kai – Renovering av kaifundament
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til renovering av kai fundament
les mer>>P 1379 Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet - Forskning på mekanismer og utvikling av tykktarmkreft
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 800.000 til forskningsprosjektet: Mekanismer og utvikling av tykktarmkreft.


les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss