1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2349 Anders Olastuen - Restaurering av låve på gården Olastuen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av låve på den skogfinske gården Olastuen
les mer>>P 2351 For Fangers Pårørende (FFP) - Avd. Trondheim - Reflekterende familieterapi - 3. prosjektår
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 143.000 til reflekterende familiesamtaler i fengsel, 3. og siste prosjektår
les mer>>P 2352 Veterinærinstituttet - Analyse av blybelastning hos norske svaner
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 til analyse for blybelastning hos norske svaner
les mer>>P 2353 Sub Church - Utvidelse av rømningsvei i kjeller og generell brannsikring av kulturhuset Sub Scene
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utvidelse av rømningsvei i kjeller og generell brannsikring av kulturhuset Sub Scene
les mer>>P 2354 Bragdøya kystlag - Nytt dekk til MS Nesebuen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til nytt dekk på MS Nesebuen
les mer>>P 2356 Mandal Røde Kors Hjelpekorps - Anskaffelse av Rescuerunner vannjet
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av Rescue Runner vannjet for Mandal Røde Kors Vann- og elveredningsgruppe
les mer>>P 2357 A/L Speidernes Hus - Omlegging av tak på Speidernes Hus i Ålesund
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket omlegging av taket på Speidernes Hus i Ålesund
les mer>>P 2359 Herøy Kirkelige fellesråd - Brannslokkeanlegg i Herøy kirke
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket brannslokkeanlegg i Herøy kirke
les mer>>P 2360 Sverre og Cathrine Gulbrandsen-Dahl - Gjennoppreising av Mettestua
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket gjenreising av Mettestua
les mer>>P 2361 Randsfjordmuseene AS - Restaurering av en verneverdig utløe i det fredete Dokkadeltaet i Randsfjorden
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til restaurering av en verneverdig utløe i det fredete Dokkadeltaet i Randsfjorden
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss