1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2901 Ruth Randby Kristensen - Istandsetting av kornmagasin på Bingen Vestre i Sørum
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av kornmagasinet på Vestre Bingen i Sørum
les mer>>P 2904 Kragerø Kystlag - Sikkerhetsutstyr og sikkerhetskurs for kystlagets mannskap om bord i Gamle Kragerø
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 127.617 til fire tiltak i forbindelse med sikkerhetsutstyr og sikkerhetskurs for kystlagets mannskap om bord i Gamle Kragerø
les mer>>P 2905 Tord Sanholt og Linda Skarpås - Restaurering av skifertaket på Tårnhuset i Fredrikstad
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av skifertaket på tårnhuset i Fredrikstad
les mer>>P 2906 Stiftelsen Meråker-Musea - Brann- og innbruddsalarm for anleggene ved museene
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til brann- og innbruddsalarm for anleggene ved Stiftelsen Meråker-Musea
les mer>>P 2907 Bjørk Utvikling - Restaurering av stabbur på Bjørk
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabbur på Bjørk
les mer>>P 2909 Norsk Kulturarv - Skadeforebyggende tiltak for "Ta et tak 2016/2017"
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 3.000.000 til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med "Ta et tak 2016/2017"
les mer>>P 2911 Gorm Wedø - Restaurering av lappeskifertak på sveitservilla i Hommelvik
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av taket på en sveitservilla i Hommelvik
les mer>>P 2912 Stiftelsen Retretten - Kjøp av en bil til bruk i fengselsarbeid
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kjøp av omsøkt bil av type VW Golf e.l.
les mer>>P 2913 Porsgrunn Røde Kors Hjelpekorps - Bil med båreplass og tilhengerfeste
31.08.16
... fikk på styremøte 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av bil med båreplass og tilhengerfeste
les mer>>P 2915 Heidi Giskås og Tore Noremsaune – Omlegging av skifertak på driftsbygning i Steinkjer
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til omlegging av skifertak
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss