1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2421 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Oppgradering av brannvarslingssystemet
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 104.000 til oppgradering av brannvarslingssystemet på S/S Statsraad Lehmkuhl
les mer>>P 2420 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Oppgradering av IKT kommunikasjonssystemer
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til oppgradering av IKT kommunikasjonssystemer på SS Statsraad Lehmkuhl
les mer>>P 2419 Museene i Sør-Trøndelag, avd. Museet Kystens Arv - Digitalisering av Fosen Bildearkiv
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til digitalisering av Fosen Bildearkiv
les mer>>P 2379 Karin og Nils Håvar Øyås - Restaurering av stabbur på Nedre Slettnes
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabbur på Nedre Slettnes
les mer>>P 2418 Vennefpreningen Grytøy - HArstad Fergeselskap - Restaurering av M/S Grytøy
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til asbestsanering i f.b.m restaurering av M/S Grytøy
les mer>>P 2377 Blå Kors Kristiansand - Prosjekt "Snakk om Mobbing"
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til Prosjekt - Snakk om Mobbing
les mer>>P 2374 Rørosmuseet - Delprosjekt muggsanering av arkivet etter handelshuset Engzelius
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 260.000 til muggsanering av arkivet etter handelshuset Engzelius på Røros
les mer>>P 2373 Kåre Johann Hilt - Restaurering av lagerbygget til kalkovn i Mosterhamn i Bømlo
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 54.000 til restaurering av kalkovnen i Mosterhamn
les mer>>P 2372 Stift. Kistefos-Museet - Prosjekt "Levende Fabrikk" - fase 2
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til prosjekt "Levende fabrikk" fase 2.
les mer>>P 2413 Bømlo Skolemuseum - skifte av bordkledning på 3 vegger
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til skifte av bordkledning på 3 vegger ved Bømlo skolemuseum
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss