1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1547 Stiftelsen Anna Rogde - ny motor
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til installasjon av ny motor i skonnerten Anna Rogde
les mer>>P 1546 Sameiet Kongensgate 91 B - Thomas Angells Stuer - Brannvarslingsanlegg
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt brannvarslingsanlegg i Kongens gate 91a
les mer>>P 1545 A Stiftelsen Bakken - nytt tak på hovedhuset
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 48.000 til nytt tak på hovedhuset på Bakken
les mer>>P 1544 A Anne Toppe Myrdal - istandsetting av vernemur
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til istandsetting av vernemur/grunnmur på våningshus på Søre Lønborg
les mer>>P 1543 A Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård - utskifting av brannsentralen
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 22.225 til utskifting av brannsentralen ved Maursund Handelsgård
les mer>>P 1541 A Steigen Kystlag - lys og brannsikringsutstyr ved kystlagbrygga
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til lys og brannsikringsutstyr ved kystlagbrygga på Nordskot i Steigen
les mer>>P 1540 A Stiftelsen Haltdalen stavkirke og Gammelgården - nytt elektrisk anlegg
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til rehabilitering og nytt elektrisk anlegg i Gammelgårdens 2. etg.
les mer>>P 1576 MaritaStiftelsen - Kjøp av Elvenga Camping
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til kjøp av Elvenga Camping
les mer>>P 1575 Kragerø Eiendom AS - restaurering
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av tidligere "Hagens Bensinstasjon" i Kragerø
les mer>>P 1574 Mjøsmuseet AS - avd. Friluftmuseet Stenberg - restaurering av ildstedanlegg
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 39.500 til restaurering av ildstedanlegg i bryggerhus og rullebu på amtmannsgården Stenberg
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss