1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1280 Jubileumsgave til Norges Svømmeforbund
24.08.10
... ...fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 24. august 2010 tildelt kr. 100.000 i jubileumsgave.
les mer>>P 1274 Stiftelsen Buskerudmuseet - avd. Fossesholm Herregård - Avfukteranlegg
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til avfukteranlegg ved Fossesholm Herregård.
les mer>>P 1273 WayBack Trondheim - Oppstart.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget 100.000 til økonomisk støtte til oppstart av Stiftelsen WayBack i Trondheim.
les mer>>P 1268 Stiftelsen Nordlandsmuseet - Hamarøy - Brann og sikring.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til brann- og innbruddsalarm på Hamarøy Bygdetun og Hamsun Skole.
les mer>>P 1272 Redningsselskapet - ny redningsskøyte - RS UNI Kragerø
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 4.250.000 til ny redningsskøyte i Kragerø/Langesund området, ferdig utstyrt.
les mer>>P 1267 Bårstuggu / Krogsgården BA - restaurering.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 165.000 til restaurering av Bårstuggu, en drengestue med mastue ved Krogsgården natur- og kulturtun.
les mer>>P 1271 Borettslaget Seilduksgata 10 A-B - brannsikring.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til installering av sprinkleranlegg i trapperom i Seilduksgata 10 A-B.
les mer>>P 1266 Eikholt, Nasjonalt ressurssenter for døvblinde - varslingsanlegg
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 130.000 til nytt varslingsanlegg v ed Eikholt.
les mer>>P 1270 Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder - vedlikehold.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 øremerket vedlikehold av prioriterte tiltak.
les mer>>P 1265 Hardanger Fartøyvernsenter - M/F Folgefonn - Sikring og tilrettelegging for publikum
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til sikring av MF Folgefonn og til rettelegging for publikum når fergen kommer til Norge.
les mer>>Totalt 2570 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss