1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3039 John Fiskvik - Rehabilitering av Fiskvikrokkdalsdammen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3035 Anders og Line Heimvik – Restaurering av grindløe på Storholmen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3034 Flekkefjord museum - Istandsetting av vinduer og overflatebehandling av gulv og trapper i Christoffer Beers hus
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3033 Tore Naasen – Motippen 2 – Skifte av kledning og maling
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3032 Jeanette Langaard – Hallingstad gård – Restaurering av størhus på Totenåsen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 302 For Fangers Pårørende - Samtalegrupper
05.02.01
... fikk innvilget kr. 100.000 i støtte til videreføring av samtalegrupper og annet nettverksstyrkende arbeid.
les mer>>P 3029 Sameiet Polarstar - Ishavsskuta Polarstar - Sikkerhets- og utstyrspakke
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3024 Stiftelsen Nordmøre museum - Knudtzondalen - Sikring av gjenstandsmagasin
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3023 Atle Audun Remøy – M/K Erkna – Rednings- og sikkerhetsutstyr
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 22.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3022 Jødisk museum Trondheim - Sikkerhetstiltak
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 169.200 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss