1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2662 Hallingdal Museum - Utskifting av tak på Tandbergbygget
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utskifting av tak på Tandbergbygget ved Hallingdal Museum
les mer>>P 2663 Jørund Eggen - Brannvarslingsanlegg på Fæby gård
18.11.15
... fikk på styremøte 18. november 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til brannvarslingsanlegg
les mer>>P 2664 Gamle Kvernes bygdemuseum - Omlegging av skifertak på Strandhagenstua
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til omlegging av skifertak på Strandhagenstua
les mer>>P 2665 Solveig Sævdal - Istandsetting av steinløe på Øvre Tveiten
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til istandsetting av steinløe på Øvre Tveiten
les mer>>P 2666 Jon Inge Eidem - Istandsetting av driftsbygningen på Bergsmogården
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 255.000 til istandsetting av driftsbygningen på Bergsmogården
les mer>>P 2667 Sogndal og Leikanger kirkelige fellesråd - Brannalarmanlegg i Stedje kirke
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brannalarmanlegg i Stedje kirke
les mer>>P 2668 Det Kongelige selskap for Norges Vel - Brannsikring og utskifting av el.anlegg på Vorphaugen Gård i Råkvåg
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket brannsikring og utskifting av el. anlegg i h.h.t. i Fase 1.
les mer>>P 2669 Magma Geopark - Sikring av Ørsdalen gruver
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 67.000 til sikring av Ørsdalen gruver i h.h.t tilbud fra Bent Johnny Mydland AS
les mer>>P 2671 Laila og Helge Aandstad - Istandsetting av Gulbygning ved gamle Hof Prestegård
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av vinduer i Gulbygning ved gamle Hof Prestegård
les mer>>P 2673 Stiftelsen Guts - Reparasjon av balkong ved Guts Drammen
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 55.000 til reparasjon av balkong ved Guts avd. Drammen
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss