1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1390 Røde Kors - Bergen – Prosjekt Døråpner 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 180.000 til prosjekt “Døråpner” i 2011.
les mer>>P 1391 Hans-Kristian Sørensen - Finsnes Gaard - Brannvarslinsanlegg
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til brannvarslingsanlegg ved Finsnes Gaard.
les mer>>P 1392 Ragnhild og Claus Helbergs Stiftelse – Krokan Turisthytte – Kjøkken for servering
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til etablering av nytt kjøkken for servering med tilhørende rørlegger- og elektrisk arbeid i forbindelse med rehabilitering av Krokan.
les mer>>P 1393 Oddbjørn Bertheussen - Grand Hotell i Vardø – Dører, trapper og inngangsparti
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til dører, trappeoppgang og inngangsparti ved Gamle Grand Hotell i Vardø.
les mer>>P 1394 John Audun Hauge - Sandviksbod 19 - Sprinkleranlegg
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til sprinkleranlegg i Sandviksbod nr. 19.
les mer>>P 1395 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø – Sikkerhetskurs og årlig kontroll
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 81.000 øremerket sikkerhetskurs ved NMU i Horten for 5 personer, samt kr. 30.000 øremerket årlig kontroll og sertifisering av redningsflåter og pressostater i forbindelse med Gamle Kragerø.


les mer>>P 1396 Salem Menighet – 22 B Kontaktsenter – 9-seters bil
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til kjøp av en “ny” brukt 9-seters bil.
les mer>>P 1397 Horten kommune – Munchs Hus - Brannsikring
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til restaurering og brannsikring av museet Munchs hus.
les mer>>P 1398 Lions Club Oslo / Stiftelsen Hallvardbo – Brann og sikring
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 177.000 til brann og sikringstiltak ved eiendom for aktivitetssenter for ungdom.


les mer>>P 1399 Stiftelsen Gamle Hovin – Butikken – Grunnmur
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til sikring av grunnmur i butikken ved Gamle Hovin.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss