1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1301 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) - Treårig forsknings- og utredningsprosjekt; Kulturarv i kystsonen
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til forsknings- og utredningsprosjektet ”Kulturarv i kystsonen”.
les mer>>P 1300 Vulcanus Taubåtkompani - Redningsutstyr for veteranskipet Vulcanus.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.275 til redningsutstyr for veteranskipet Vulcanus.
les mer>>P 12 Lyngør Båtselskap A/S
27.03.92
... fikk på styremøte 27. mars 1992 innvilget kr. 100.000 i støtte til kjøp av brannvernutstyr i tilfelle brann på Lyngør.
les mer>>P 129 Norges Livredningsselskap
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 125.500 til livredningsundervisning for alle førsteklasser i Norge.
les mer>>P 1299 Masfjord kommune - Reparasjon av fargeripipa ved Kvamsdals fargeri.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 25.000 til reparasjon av fargeripipa ved Kvamsdals fargeri.
les mer>>P 1298 Skadevernprisen for 2010 - Norges handikapforbund
24.08.10
... ... ble på styremøte 24. august tildelt Norges Handikapforbund med kr. 300.000. Prisen ble overrakt forbundsleder Arne Lein på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010

les mer>>P 1297 Erkjentlighetsprisen 2010 - Sjømannskirken
24.08.10
... ... ble på styremøte 24. august tildelt Sjømannskirken med kr. 300.000. Prisen ble overrakt styremedlem i Sjømannskirken, Per Kristian Knutsen på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010.


les mer>>P 1296 Bømlo kommune – prosjekt Menneskeretter og menneskeverd
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til Tora Mostrastong seminaret og tildeling av statuetten for 2010 tuftet på kvinnerollen og kvinnen som tradisjonsbærer.
les mer>>P 1295 KODE - Permanenten – heis i vestibyle.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til innlemming av heis i vestibyle.
les mer>>P 1294 Småbruket Kroken, v/Rolf Schyberg Andreasen – utbedring av el.anlegg, ildsteder og pipeløp.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til utbedring av el.anlegg, ildsteder og pipeløp ved småbruket ”Kroken”.
les mer>>Totalt 2899 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss