1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3696 Hotel Mundal AS - Sprinkleranlegg
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3697 Stiftelsen Nome kulturhistoriske bygg - brannsikring ved Øvre Verket
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3698 Karmsund folkemuseum - Fotomagasin og kjølemagasin
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3701 Stiftelsen D/S Stord I - Innredning av mannskapsseksjon på fremre banjerdekk
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3703 Odalstunet - Brannsikring
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3707 Stiftelsen Vallset menighetshus - Nye vinduer
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3708 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Brannvarslingsanlegg
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 440.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3709 Bergen jæger og fiskeforening - Fremdriftsmotor
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3711 Håkon Marius Kvæken - Restaurering av vinduer på gården Berg Vestre
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3713 Østfoldmuseene, avd. Halden historiske Samlinger - Rød Herregård - Omlegging av tak på Vognremissen
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss