1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3336 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - Sikkerhetsklarering av dampkjelen
30.08.17
... ...fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekter
les mer>>P 3371 Studieforbundet kultur og tradisjon - 10 kurs og fagsamling i fengsel
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3373 Interesselaget Krambua - Rehabilitering av Krambua i Hersvikbygda
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3374 Ruth og Einar Folkvord – Restaurering av stall på Rønnesetra
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3375 Anita Whitlock Nybakk og Katrine Pedersen – Istandsettelse av gammelt uthus i Trondheim
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3376 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Nytt IKT-system
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 65.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3377 Svein Håkon og Erling Vikesland – Restaurering av naust ved Aurlandsfjorden
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3378 Stiftelsen Sætre Gård – Anskaffelse av luftavfukter
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 21.238 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3379 Tromsø Røde Kors - Utbedring av kafélokaler til arbeidstrening
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3380 Ålen Røde Kors Hjelpekorps - Beredskapsbil/ mannskapsbil
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss