1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4033 Ingrid Grimstad får økonomisk støtte til restau4ering av selet på Hervasstølen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4032 Anders Høst får økonomisk støtte til restaurering av stabburet på Vinjar Gård
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4031 Kistefos Museet får økonomisk støtte til brannalarmanlegg i museets bygninger
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4028 Arne Jan Pedersen får økonomisk støtte til elektrisk anlegg i Kulturlåven Aursfjord
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4026 Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 700.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4025 Stiftelsen Norsk Institutt for kulturminneforsking (NIKU) får økonomisk støtte til samhandling mellom regional og nasjonal kompetanse i krisesituasjoner
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4024 Anno Museum - Digitaliseringsenheten får økonomisk støtte til innkjøp av utstyr for digitalisering av fotosamlinger
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4023 Terje Midtun får økonomisk støtte til restaurering av undervannsskrog utvendig på M/K Sjøgutt
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4021 Ingrid Birgitte Holm får økonomisk støtte til istandsetting av smie på Øvre Lønnum gård
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4020 Stine Sofies Stiftelse får økonomisk støtte til ny vedfyrt peis
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 167 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss