1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1237 Malvik Historielag - nytt lagerbygg ved Fjølstadtrøa for sikring av museumsgjenstander.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.

les mer>>P 1236 Bogstad Gård - drenering rundt hovedbygningen.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.986.550 til dette arbeidet.

les mer>>P 1235 Oslofjordens Friluftsråd - brannsikring ved Homlungen og Struten fyr.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til dette arbeidet.

les mer>>P 1234 Stiftelsen Anna Rogde - sikringsskap.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 156.600 til kjøp og montering av sikringsskap på Anna Rogde.
les mer>>P 1233 Stiftelsen Tollerodden - tyveri og brannsikring prosjektfase III
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000, øremerket el. tyveri og brannsikring i f.b.m. prosjektfase III ved Tollerodden.
les mer>>P 1232 Suldal Røde Kors - Suldal Hjelpekorps - Mannskapsbil
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til kjøp av mannskapsbil.
les mer>>P 1231 Odda kommune / Oddaprosessen - Lindehuset - fasade sør

20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 116.000 til dette arbeidet.
les mer>>P 1230 Rennesøy kommune - låve på Bru - restaurering.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.
les mer>>P 122 Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård - brannvarsling
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 150.000 til brannvarsling-/sprinklerinstallasjon på Maursund Hovedgård i Skjervøy Kommune.
les mer>>P 1229 Vestgar / Øygardsbåtane AS - brann og sikkerhetsutstyr.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 196.193 til disse arbeidene.

les mer>>Totalt 2986 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss