1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4007 Lillehammer Kunstmuseum får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til sikring av malerisamling
06.02.19
... Stiftelsen UNI besluttet i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til dette formålet
les mer>>P 4006 Herredsvang Samfunnshus får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til brannverntilbud
06.02.19
... Stiftelsen UNI besluttet i sitt styremøte 6. februar 2019 å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4005 Truls Gulbrandsen – Restaurering av tømmerfjøs på gården Kapperud
06.02.19
... Fikk på styremøtet 6. februar 2019 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4004 Stiftelsen Militærhospitalet fra Empirekvartalet får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til brannsikring
06.02.19
... Stiftelsen UNI besluttet i sitt styremøte 6. februar 2019 å innvilge kr. 500.000 til dette formålet
les mer>>P 4000 – P 4001 – P 4002 – P 4003 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til sikring i Limagarden, Vistnestunet, Sjøbruksmuseet og Garborgheimen
06.02.19
... Stiftelsen UNI besluttet i sitt styremøte 6. februar 2019 å innvilge h.h.v. kr. 36.000, kr. 15.000, kr. 45.000 og kr. 25.000 til disse prosjektene
les mer>>P 399 Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum - M/S Gamle Oksøy - Redningsutstyr
30.05.02
... ...M/S Gamle Oksøy fikk på styremøte 30. mai 2002 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 70.000 til nye redningsvester og kr. 60.000 til ny redningsflåte
les mer>>P 3998 Modum sokn får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til installasjon av sprinkleranlegg ved Heggen kirke
06.02.19
... Stiftelsen UNI besluttet i sitt styremøte 6. februar 2019 å innvilge kr. 300.000 eks. mva. til dette formålet
les mer>>P 3997 Jon Gudbjørn Kjellgren – Restaurering av bu/vedskåle på Nedstuen i Åsnes kommune
06.02.19
... fikk i Styremøtet 6. februar 2019 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3996 Ungdomslaget Verdandi får økonomisk støtte til oppgradering av ungdomshuset Friheim
06.02.19
... Stiftelsen UNI besluttet i styremøte 6.2.19 å innvilge kr. 50.000 til dette formålet
les mer>>P 3995 Torunn Askim og Lars Adde – Restaurering av kornlåven på Gorsetgjerdet
06.02.19
... fikk på styremøtet 6. februar 2019 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2887 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss