1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2343 Andreas Breisjøberg - Restaurering av fjøs og seterstua på Finnskogen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av fjøs og seterstua på Finnskogen
les mer>>P 2342 Per Bjørn Foros - Restaurering av gulv og stubbloft i Stampjordhuset i 2015
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av gulv og stubbloft i Stampjordhuset i 2015
les mer>>P 2340 Jan Storberget - Restaurering av låve på gården Hytjanstorpet
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av låve på den skogfinske gården Hytjanstorpet
les mer>>P 2371 Bjørn Kvarenes - Utbedring av pipe og grue med bakerovn i Rødhusbakken
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til utbedring av pipe og grue med bakerovn i Rødhusbakken
les mer>>P 2365 Erling Segelstad - Istandsetting av sel på Segelstadsetra i Fåvang
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til istandsetting av sel på Segelstadsetra i Fåvang
les mer>>P 2364 Erling Segelstad - Istandsetting av låve på Segelstadsetra i Fåvang
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til istandsetting av låve på Segelstadsetra i Fåvang
les mer>>P 2363 Eiendomsinvest Trøndelag A/S - Rekonstruksjon av fasade av Kirkegata 26 i Levanger
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket rekonstruksjon av fasade
les mer>>P 2362 Gifstad Grendelag - Skifte av elanlegg
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til skifte av elanlegg ved Gifstad Grendelag
les mer>>P 2361 Randsfjordmuseene AS - Restaurering av en verneverdig utløe i det fredete Dokkadeltaet i Randsfjorden
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til restaurering av en verneverdig utløe i det fredete Dokkadeltaet i Randsfjorden
les mer>>P 2360 Sverre og Cathrine Gulbrandsen-Dahl - Gjennoppreising av Mettestua
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket gjenreising av Mettestua
les mer>>Totalt 2718 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss