1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 257 Kirkens Bymisjon Rogaland - Etterlatte
29.07.00
... fikk innvilget kr. 12.000 i tilskudd til sorggrupper for etterlatte etter selvmord.
les mer>>P 260 Odda kirkelige fellesråd
29.07.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til drift av prosjektet "Ikke hjelp".
les mer>>P 249 MOT - Etterutdanningssamling
26.06.00
... fikk innvilget kr. 700.000 til MOTs etterutdanningssamling.
les mer>>P 253 Næs Hovedgård
26.06.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til prosjektutredning for brannsikring av Næs Hovedgård.
les mer>>P 248 Stiftelsen Anna Rogde - restaurering
26.06.00
... fikk innvilget kr. 100.000 til reparasjon og utbedring av skonnerten Anna Rogde.
les mer>>P 250 Kirkens Bymisjon Tromsø - Solborg Familiesenter
26.06.00
... fikk innvilget kr. 295.000 til lønnsmidler for ca et år.
les mer>>P 252 Hardanger Fartøyvernsenter - M/Y Faun
26.06.00
... fikk innvilget kr. 500.000 til istandsetting av motoryachten Faun.
les mer>>P 251 Norsk Hurtigrutemuseum - Bevaring av skipsseksjon
26.06.00
... fikk innvilget kr. 500.000 til innkjøp og bevaring av skipsseksjon.
les mer>>P 239 Skadevernprisen for 1999 - MaritaStiftelsen
25.05.00
... Skadevernprisen 1999 ble tildelt med kr. 100.000 på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 25. mai 2000.
les mer>>P 245 Kirkens Ressurssenter for Mishandlede Kvinner
24.05.00
... ...fikk av Stiftelsen UNI 24. mai 2000 innvilget kr. 150.000 til lønnsmidler for en 1/2 stilling.

les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss