1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 22 Askøy Brannvesen - brannbil - Askøy kommune
18.02.93
... fikk på styremøte 18. mars 1993 innvilget kr. 50.000 i bidrag til innkjøp av tankbil.
les mer>>P 21 Vågan kirke "Lofotkatedralen"
21.01.93
... fikk på styremøte 13. januar 1993 innvilget kr. 250.000 til installasjon av lynvernanlegg i Vågan kirke.
les mer>>P 16 Stiftelsen Buskerudmuseet - avd. Fossesholm Herregård - Brannsikring
16.12.92
... fikk på styremøte 8. desember 1992 innvilget kr. 2,2 mill til brannsikring av herregården.
les mer>>Skadevernprisen 1992 - Skade- og miljøvern for Nord-Trøndelag
08.12.92
... ble på styremøte 8. desember 1992 bestemt tildelt Fotballgruppen i Sanvollan idrettslag med kr. 25.000 samt diplom.
les mer>>Skadevernprisen 1992 - Skade- og miljøvern for Møre og Romsdal
08.12.92
... ble på styremøte 8. desember 1992 bestemt tildelt Ålesund Brannvesen med kr. 25.000 samt diplom.
les mer>>Skadevernprisen 1992 - Skade- og miljøvern for Sør-Trøndelag
08.12.92
... ble på styremøte 8. desember 1992 bestemt tildelt overlege Terje Thomassen, Helsetjenesten ved UNIT med kr. 25.000 samt diplom.
les mer>>P 19 Skien kommune - Skoleavdelingen
24.11.92
... fikk 24. november 1992 innvilget kr. 15.000 i økonomisk støtte til Lions Quest Kurs for lærere.
les mer>>Nødstrømsaggregat til Smøla - Fylkesmannen i Molde
17.11.92
... fikk på styremøte 17. november 1992 innvilget kr. 900.000 til nødstrømsaggregat på Smøla
les mer>>UNI Storebrand - Brannbil i Nord-Norge
01.11.92
... fikk i løpet av 1992 innvilget kr. 385.650 til investering og drift av brannbil i divisjon Nord-Norge.
les mer>>P 20 Trondhjems Hospital
30.10.92
... fikk på styremøte 30. oktober 1992 innvilget kr. 190.000 til utbedring av brannsikkerheten i henhold til offentlig pålegg.
les mer>>Totalt 2569 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss