1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1151 Tett trehusbebyggelse i Tønsberg - brannsikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til utførelse av "Fysiske tiltak, både slukking og tidlig varsling i forbindelse med "Tett trehusbebyggelse i Tønsberg.
les mer>>P 1150 Mjøssamlingene - Thorstadbua
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 175.500 til reparasjon av murkonstruksjonen på Thorstadbua i Lillehammer
les mer>>P 114 Stiftelsen Uthaugsgården - brann- og innbruddsalarm
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 39.139 til installasjon av brann- og innbruddsalarm.
les mer>>P 1149 Løvstakksiden menighet
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktobeer 2009 innvilget kr. 100.000 til holdningsskapende ungdomsarbeide.
les mer>>P 1147 Båstad kirke / Trøgstad Kirkelige Fellesråd - brannverntiltak
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 215.000 til lynvernanlegg i Båstad kirke.
les mer>>P 1146 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Tilja Oppfølgingssenter
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 i tilskudd til Tilja Oppfølgingssenter for 2009.
les mer>>P 1145 Stiftelsen retretten - kursledere
15.10.09
... fikk på styremøte 15. oktober 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 227.000 til til utdannelse av kursledere til lærings- og mestringskurset ANTA i et halvt år.
les mer>>P 1144 Oslo Undervannsklubb 1951 - Fjordbåten Iona - Ferdigstilling av skrog
15.10.09
... fikk av Stiftelsen UNI i oktober 2009 innvilget kr. 50.000 til ferdigstillelse av gjenstående arbeider på skrog.
les mer>>P 1143 Stiftelsen Gamle Stamsund - restaurering Peder Yttervikbrygga
15.10.09
... fikk av Stiftelsen UNI i oktober 2009 innvilget kr. 30.000 til utbedring/restaurering av Peder Yttervikbrygga.
les mer>>P 1142 Kirkens Bymisjon Trondheim - prosjekt "Leve med HIV 2010"
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 300.000 til prosjekt Leve med Hiv for 2010.
les mer>>Totalt 2899 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss