1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1150 Mjøsmuseet AS - avd. Mjøssamlingene - Thorstadbua
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 175.500 til reparasjon av murkonstruksjonen på Thorstadbua i Lillehammer
les mer>>P 1161 Stiftelsen Christian Radich - Hovedtavle
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 500.000 til ny hovedtavle om bord på Christian Radich.
les mer>>P 1160 Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling - Sprinkling av Stranges Stifelse
15.10.09
... fikk i styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til sprinkleranlegg ved Stranges Stiftelse.
les mer>>P 1159 Stiftelsen Singsaker Studenterhjem - takrenner
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 175.000 til istandsetting av takrenner ved Singsaker Studenterhjem.
les mer>>P 1147 Båstad kirke / Trøgstad Kirkelige Fellesråd - brannverntiltak
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 215.000 til lynvernanlegg i Båstad kirke.
les mer>>P 1146 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Tilja Oppfølgingssenter
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 i tilskudd til Tilja Oppfølgingssenter for 2009.
les mer>>P 1145 Stiftelsen retretten - kursledere
15.10.09
... fikk på styremøte 15. oktober 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 227.000 til til utdannelse av kursledere til lærings- og mestringskurset ANTA i et halvt år.
les mer>>P 1174 Natur og Ungdom - kampanjen "Redd resten"
15.10.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 25.000 til kampanjen ”Redd resten”
les mer>>P 1158 Skreien 1 - Freddy Larsen - sikkerhetsutstyr
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 180.045 til sikkerhetsuststyr for Skreien 1.
les mer>>P 1157 Sande gards- og grendemuseum - tak
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 150.000 til rehabilitering av taket på gammel driftsbygning samt til etablering av et grendemuseum.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss