1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3409 Norsk Teknisk Museum - ITV-overvåkning
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 367.688 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3412 Averøy kirkelige fellesråd - Omlegging av taket på Bremsnes kirke
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3413 Averøy kirkelige fellesråd - Brannvarslingsanlegg ved Kornstad kirke
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3414 Universitetet i Bergen - Bevaring og sikring av montere ved nye naturhistoriske utstillinger
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3415 Stiftelsen Vorterøy kai – Lage museum i fiskebruket
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt (delprosjekt 5)
les mer>>P 3416 Marianne Bakken og Øyvind M. Berge – Utvendig restaurering av stasjonsbygningen på Fagernes
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3418 Stiftelsen MS Hindholmen - Nytt navigasjonsanlegg
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 95.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3421 Stiftelsen Uthaugsgården – Restaurering av nyrenessansehage fra 1918
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 27.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3422 Lars Kristian Dahl – Restaurering av seterstue ved Skarderudsetra
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3424 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sikring og restaurering av uthuset til Våningen
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 125.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss