1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4324 Alta Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til ny beredskapsbil
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4323 UL Havgull får økonomisk støtte, øremerket taket på «Elverhøy»
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4321 Gudbrandsdalsmusea, avd. Vågå får økonomisk støtte til sikring og klimaregulering
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4317 Ishavsmuseet Aarvak får økonomisk støtte til brannsikringstiltak i museet
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4316 John Olav Haugetuft får økonomisk støtte til total restaurering av «Ystebui»
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4315 Kirkens SOS Nord-Hålogaland får økonomisk støtte til kompetanseheving for de frivillige
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4314 Knut Terje Adolfsen får økonomisk støtte til innvendig reparasjon av bryggerhus fra 1892
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4313 Per Owe og Unni Astrid Furu får økonomisk støtte til reparasjon av uthus på Nordgarden Greni
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4312 Terje Marheim får økonomisk støtte til istandsetting av steinløe i Dalstø
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4311 Osterøy Museum får økonomisk støtte til total restaurering av Karla-garveriet i Valestrandsfossen
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 167 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss