1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1205 Lund Bygdemuseum og Kulturbank - flytting av bedehus
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til flytting av Heskestad Bedehus på Fjellhaug.
les mer>>P 1203 Jiri Havran - fotodokumentasjon av Norske Kirker - 2010
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til fotodokumentasjon av Norske Kirker rundt år 2000, fritt tilgjengelig i offentlige arkiv.
les mer>>P 1202 Norsk Folkemuseum - pilotprosjekt - nødlysanlegg.
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til et pilotprosjekt - utskifting av nødlysanlegg i Collettgården.
les mer>>P 1201 Haugsvangen v/Leif Strøm - tak på hovedhus, stall, stabbur og klæbu
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 160.000 til tak på hovedhus, nytt tak på stall, stabbur og klæbu.
les mer>>P 1200 Rui-plassen v/Ivar og Lisette Haukelidsæter - restaurering
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 42.000 til restaurering av Rui-plassen
les mer>>P 119 Ressurssenter for pakistanske barn
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 310.000 til informasjon og mobiliseringsarbeid i forbindelse med innvandrermiljø.
les mer>>P 1199 Stift. Gamle Helgeland - (tidl. eiet av Helgelandscruise AS) - Gamle Helgeland - redningsutstyr
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 40.000 til diverse redningsutstyr for MS Gamle Helgeland.
les mer>>P 1198 Furnes Historielag - Langloftet på Tvet gård v/Peder Brenden
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 50.000 i økonomisk støtte til bevaring av langloftet på Tvet gård på Furnes i Ringsaker kommune.
les mer>>P 1197 John Audun Hauge - Selma LCAA - Sikringsutstyr
08.02.10
... ... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget inntil kr. 40.250 til sikringsutstyr om bord i Selma.
les mer>>P 1196 Chateauet i Molde - Sikringstiltak
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 101.850 til pålagte sikringstiltak for brann og tyveri i ”Chateauet” i Molde.
les mer>>Totalt 2986 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss