1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1543 A Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård - utskifting av brannsentralen
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 22.225 til utskifting av brannsentralen ved Maursund Handelsgård
les mer>>P 1544 A Anne Toppe Myrdal - istandsetting av vernemur
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til istandsetting av vernemur/grunnmur på våningshus på Søre Lønborg
les mer>>P 1545 A Stiftelsen Bakken - nytt tak på hovedhuset
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 48.000 til nytt tak på hovedhuset på Bakken
les mer>>P 1546 Sameiet Kongensgate 91 B - Thomas Angells Stuer - Brannvarslingsanlegg
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt brannvarslingsanlegg i Kongens gate 91a
les mer>>P 1547 Stiftelsen Anna Rogde - ny motor
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til installasjon av ny motor i skonnerten Anna Rogde
les mer>>P 1548 Norsk Kulturarv -"ta et tak 2012"
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april og 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI tilsammen kr.2.500.000 til "Ta et tak 2012"
les mer>>P 1549 Stiftelsen Folldal Gruver - seriekobling av røykvarslingssystem
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til seriekobling av røykvarslingssystem i 3 boligbrakke.
les mer>>P 1551 Ivar Odd Størkersen - nytt torvtak
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til legging av nytt torvtak på hovedhuset i Svennevika
les mer>>P 1552 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet "Gamvik" - Restaurering
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til 3 prosjekter i forbindelse med restaurering av ekspedisjonsfartøyet Gamvik
les mer>>P 1553 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps - Mannskapsbil og trekkvogn
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til innkjøp av mannskapsbil og trekkvogn for Røde Kors Drammen Hjelpekorps
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss