1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1473 A Lars Erik Støver - omlegging av skifertak på uthuset på Øygjerdet
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til omlegging av skifeertak på uthuset på Øygjerdet på Værnes
les mer>>P 1472 A Kongsvoldtunets venneforening - sikring av taket på Erikstua
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til sikring av taket i Erikstua ved Kongsvoldtunet
les mer>>P 1471 A Helgelandscruise AS - Gamle Helgeland - sertifisering av redningsflåter
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 35.000 til serifisering av redningsflåter for M/S Gamle Helgeland.
les mer>>P 1470 A Arne-Richard Stadaas - restaurering av sjøhuset på Eikhaugen
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til restaurering av sjøhuset på Eikhaugen
les mer>>P 1469 Norsk Kulturarv - Aktivt informasjonsarbeid
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til aktivt informasjonsarbeid i f.b.m. “Ta et Tak”.


les mer>>P 1468 Grøna – Per Idar Vingebakken - Rehabilitering av hovedbygning - 1. byggetrinn
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til rehabilitering av hovedbygningen på Grøna – 1. byggetrinn.
les mer>>P 1467 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Sikring av 4 forhold i Koboltgruvene
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 sikring av 4 forhold i Koboltgruvene.
les mer>>P 1466 Gratangen kystlag - Redningsutstyr for Straumnes
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 60.000 til redningsutstyr for Straumnes.
les mer>>P 1465 Stiftelsen Våle Prestegård - Utbedring av elektrisk anlegg i driftsbygningen
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til utbedring av elektrisk anlegg i driftsbygningen ved Våle Prestegård.


les mer>>P 1464 Stiftelsen KIM-senteret - Kjøpmannsgata 33 - Utbedring av det elektriske anlegget
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til utbedring av det elektriske anlegg i brygga i Kjøpmannsgata 33 i Trondheim.


les mer>>Totalt 2598 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss