1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1596 Lundevann Krise- og Omsorgssenter - prosjektet "Et grønt image"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 5.000 til kjøp av 2 matkompostbinger
les mer>>P 1595 Lundevann Krise- og Omsorgssenter - bytte av sikringsskap
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til bytte av sikringskap og installasjon av flere kontakter og serie målere
les mer>>P 1594 Lundevann Krise- og Omsorgssenter - opppgradering av sikkerheten ved senteret
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til oppgradering av sikkerheten ved senteret
les mer>>P 1593 Sunnhordland Museum - Landastabburet og Stolmastova - Omlegging av nye tak
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 164.000 til omlegging av nye tak på Stolmastova og Landastabburet
les mer>>P 1592 Steinerbarnehagen på Nordstrand - brannsikring av Ljabry hovedgård.
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brannsikring av fredede bygninger ved Ljabru hovedgård
les mer>>P 159 1. Langesund sjøspeidergruppe
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 40.100 til diverse båtutstyr.
les mer>>P 1591 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø - sikkerhetsutstyr og kurs
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til omsøkt sikkerhetsutstyr og kurs i 2012 i forbindelse med Gamle Kragerø
les mer>>P 1590 Røde Kors - Bergen - Prosjekt "Døråpner 2012"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til prosjekt - Døråpner 2012
les mer>>P 158 Kirkens Bymisjon Tromsø - Rusmiddelarbeid
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 150.000 til rusmiddelarbeid.
les mer>>P 1589 Sunnmøre Museum - Istandsetting og konservering av Slettereitstova
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting og konservering av Slettereitstova
les mer>>Totalt 2986 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss