1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 272 Stiftelsen Karmsund ABR-Senter - Juvåsen
25.09.00
... fikk innvilget kr. 1,5 mill. til kjøp av Juvåsen til inntaks/motivasjon og utredningssenter for hele landet.
les mer>>P 269 Stiftelsen Christian Radich - Ferdigstilling
25.09.00
... fikk innvilget kr. 1.550.000 til ferdigstilling av restaureringsprosjekt.
les mer>>P 270 Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
25.09.00
... fikk innvilget kr. 53.545 til etablering av ny rømningsvei.
les mer>>P 263 Nidaros Domkirke - Waisenhuset
20.08.00
... fikk 20. august 2000 innvilget kr. 239.850 til brannvarslingsanlegget i Waisenhuset.
les mer>>P 268 Trondhjems Provincialoge - nytt lås- og adgangssystem samt nødlysanlegg
20.08.00
... fikk innvilget kr. 13.500 til installering av nytt lås- og adgangssystemer samt utvidelse av nødlysanlegg.
les mer>>P 264 Krøderbanen - Planovergang
20.08.00
... fikk innvilget kr. 16.000 til varslingslys i forbindelse med planovergang
les mer>>P 267 Henie Onstad Kunstsenter - Sikring 2000
20.08.00
... fikk innvilget kr. 473.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 262 Troms Fylkeskommune
20.08.00
... fikk innvilget kr. 442.690 til undervisningsprosjektet Vivat.
les mer>>P 265 Vigelands Hus A/S, Mandal
20.08.00
... fikk innvilget kr. 290.000 til brannvarsling/tyverisikring og brannsikring.
les mer>>P 266 Fræna kyrkjelege Fellesråd
20.08.00
... fikk innvilget kr. 30.000 til brannutstyr til Vågøy kyrkje.
les mer>>Totalt 2718 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss