1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2932 Stiftelsen Arbeidskollektivet - Hjelms gate 5
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sikring av Hjelms gate 5
les mer>>P 2930 Foreningen Skibbåtsværs Venner – Skifte av tak på Skibbåtsværs Fiskerhjem
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2929 Hol Sokn - Hol gamle kirke
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til tjærebreing av Hol gamle kirke
les mer>>P 2928 Halvor Hoel – Istandsetting av bryggerhuset på Nergard’n Frilset i Eidsvoll kommune
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2927 Kon-Tiki Museet - Lysanlegg
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til nytt lysanlegg
les mer>>P 2925 Lars Sankar-Øyan - restaurering
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av steinfjøs med låve
les mer>>P 2924 Eirik Hordnes – Rehabilitering av brakeløe på Osterøy
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 2923 Ingeborg Refling Hagen kulturhus - Fredheim
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.00 til restaurering av Fredheim
les mer>>P 2922 Karl Erik Kristmoen - Solberg Nedre
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av våningshuset på Solberg Nedre
les mer>>P 2921 Espen Drønen Eide – Syse gard - Restaurering av rastetak på gammel lemstove
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss